news-details
سلامت مردان و زنان

واکسیناسیون برای ویروس زگیل انسانی

شنبه 12 اسفند 1402

ویروس پاپیلومای انسان، عامل ایجادکنندۀ زگیل تناسلی یک بیماری منتقل‌شده از راه تماس جنسی است که در ناحیۀ تناسلی خانم‌ها و آقایان ایجاد بیماری می‌کند. عفونت طول‌کشیده با برخی از انواع این ویروس عامل ایجادکنندۀ همۀ موارد سرطان دهانۀ رحم است. همچنین این ویروس‌ها عامل ایجادکنندۀ برخی موارد کانسر رکتوم (راست‌روده)، سرطان ناحیۀ حلق و سایر قسمت‌های دستگاه تناسلی مردان و زنان است. سرطان دهانۀ رحم سومین بدخیمی شایع در خانم‌هاست و صد درصد موارد به علّت این ویروس است.

واکسیناسیون برای ویروس زگیل انسانی

زگیل تناسلی!

پژوهش‌های انجام‌شده در افراد با فعّالیت جنسی نشان داده است که شیوع آلودگی با زگیل تناسلی بسیار بالاست. از یک درصد در کشور امریکا تا ده درصد در کشورهای اسکاندیناوی -که این میزان در کشورهای کمتر پیشرفته بیشتر است- بیشترین شیوع زگیل تناسلی در 17 تا 33 سالگی است.

سرطان دهانۀ رحم!

 سالیانه 500000 مورد سرطان تهاجمی دهانۀ رحم گزارش می‌شود. تا سال1990 سرطان دهانۀ رحم شایع‌ترین سرطان در خانم‌ها در کشورهای در حال توسعه بود.

عوامل خطر برای ابتلا به ویروس زگیل تناسلی!

این ویروس از سطح پوست به سطح پوست فرد دیگر به‌طور مستقیم منتقل می‌شود و تماس جنسی مهم‌ترین عامل انتقال    انواع ویروس زگیل تناسلی شناخته ‌شده است.

سه نوع واکسن برای ویروس زگیل تناسلی موجود است که تفاوت آن‌ها در تعداد ویروس‌های موجود در واکسن است. سه نوع واکسن حاوی چهار، دو و نُه نوع ویروس‌اند. همۀ این واکسن‌ها، واکسن‌های پیشگیرانه‌اند، یعنی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس‌های زگیل تناسلی و در نتیجه پیشگیری از عواقب ابتلا یعنی سرطان‌های مرتبط با آن‌ها هستند. این واکسن‌ها هیچ نقشی در درمان زگیل تناسلی و سرطان‌های مرتبط با آن ندارند. در بررسی‌های انجام‌شده ثابت شده که این واکسن‌ها در پیشگیری از ابتلا به عفونت با این ویروس‌ها و پیشگیری از سرطان‌های مرتبط کاملاً مؤثّر بوده‌اند.

توصیه‌های جهانی برای استفاده از واکسن!

سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کند که دختران ُنه تا سیزده سال باید به عنوان جمعیت هدف اولیه برای واکسیناسیون ویروس زگیل تناسلی مورد نظر قرار گیرند. همچنین این سازمان توصیه می‌کند که واکسیناسیون خانم‌ها در سنین بالاتر باید بر اساس توصیه‌های برنامه‌های بهداشت عمومی کشورها و بر اساس مصالح آن جامعه و در نظر گرفتن اثربخشی آن تعیین شود.

زمان ایمن‌سازی!

بررسی‌ها نشان داده‌اند که بیشترین اثر پیشگیرانۀ واکسن زمانی است که فرد هنوز به این ویروس مبتلا نشده است. بنابراین بهترین زمان برای واکسیناسیون قبل از شروع فعّالیت جنسی افراد است. واکسیناسیون بعد از ابتلا به ویروس هیچ‌گونه اثری در بهبود عفونت قبلی یا تسریع در روند درمان بیماری زگیل تناسلی یا سرطان‌های ناشی از آن نخواهد داشت. امّا توصیه می‌شود که خانم‌های نُه تا سیزده سال- که فعّالیت جنسی خود را آغاز کرده‌اند- نیز واکسن دریافت کنند؛ هرچند واکسن در افرادی که قبلاً به ویروس مبتلا شده‌اند، فایدۀ کمتری دارد. سابقۀ ابتلا به زگیل تناسلی و عفونت بدون علامت با این ویروس و تست پاپ‌اسمیر غیرطبیعی منعی برای واکسیناسیون نیست.

واکسیناسیون در موارد خاص!

واکسن زگیل تناسلی یک واکسن زنده نیست، امّا در خانم‌های باردار توصیه نمی‌شود. در خانم‌های شیرده استفاده از این واکسن منعی ندارد. تجویز واکسن در افراد با ضعف سیستم ایمنی نیز منعی ندارد.

چرا همیشه خواب‌آلوده ام؟

تعریف مادر جایگزین