news-details
سلامت روان

از گوستینگ یا غیب شدن چه می‌دانید؟

شنبه 27 اسفند 1401

صطلاح «گوستینگ» چند سال پیش در کنار افزایش فعّالیت در فضای مجازی و دوست‌یابی‌های اینترنتی رایج شد و در سال ۲۰۱۷ به‌صورت رسمی در فرهنگ لغت Webster ثبت شد. گوستینگ به ترک کردن شخص و رفتن و باقی نگذاشتن هیچ اطّلاعاتی از خود در رابطه اشاره دارد. منشأ اولیۀ آن حتی عمل سادۀ ترک مهمانی یا جمعی بدون خبر دادن یا خداحافظی است.
گوستینگ به این معناست که فردی که با شما رابطۀ عاطفی دارد ناگهان از پیش چشمتان ناپدید شود و مسیرهای ارتباطی خودش را نیز مسدود کند. این کار بدون هیچ‌گونه توضیحی در زمینۀ نارضایتی از رابطه یا تلاش برای ترمیم و بازسازی رابطه انجام می‌شود. در فرهنگ روابط عاطفی امروزی، تقریباً ۵۰ درصد مردان و زنان خارج‌ شدنِ ناگهانیِ طرفِ مقابل از رابطۀ عاطفی را تجربه کرده‌اند و تقریباً به‌طور یکسانی در روابط عاطفی‌شان غیب شده‌اند. برخلاف شایع بودن این موضوع، تأثیر عاطفی آن می‌تواند بسیار مخرّب باشد، به‌خصوص به کسانی که عزّت‌نفس پایین‌تری دارند آسیب بیشتری می‌رساند.
گوستینگ یا غیب شدن با اتمام یک رابطه متفاوت است. در گوستینگ در شرایط معمول بدون هیچ‌گونه توضیحی یکی از دو طرف ناپدید می‌شود و تمام مسیرهای ارتباطی را مسدود می‌کند و برای طرف مقابل علّت ناپدید شدن و پایان یک‌طرفه کاملاً مبهم و نامشخّص است. ولی در اتمام رابطه، برای دو طرف علّت مشخّص است، هرچند مورد پذیرش نباشد. با افزایش شبکه‌های دوست‌یابی مجازی و رواج دوستی‌ها از این طریق، افراد بیشتر به شروع این نوع رابطه رو آورده‌اند.

چرا برخی به‌طور ناگهانی رابطه را ترک می‌کنند؟
کسانی که غیب شدن را پیش می‌گیرند در درجۀ اول سعی دارند تا از احساسات ناخوش‌آیندی که ممکن است برای خودشان پیش بیاید اجتناب کنند و به تأثیر رفتارشان روی طرف مقابل فکر نمی‌کنند؛ البته علل زیر هم در ترک ناگهانی تأثیرگذار است:
  ترس از صمیمت و گیر افتادن؛
  ترس از تعهّد و ازدواج؛
  وجود رابطۀ قبلی که الآن دوباره ترمیم شده.
  مسیر آسان و کوتاه برای قطع رابطه؛ شخصی که رابطه را بدون توضیح قطع می‌کند، اغلب می‌خواهد از رویارویی یا برخورد با احساسات صدمه‌دیدۀ شخص دیگری جلوگیری کند، بنابراین به‌راحتی همۀ ارتباطات را قطع می‌کند.

 

از گوستینگ یا غیب شدن چه می‌دانید؟

هنگامی که فردی مورد بی‌توجّهی ناگهانی قرار می‌گیرد چه احساسی دارد؟
حسّ شخصی که ترک شده تقریباً مانند از دست دادن و فوت ناگهانی عزیزی است که غم و اندوه فراوانی را همراه با بهت و عصبانیت حس می‌کند. به‌خصوص اولین باری که ناگهان ترک شده باشد شوکه می‌شود و در حال انکار است و به چیزهایی مانند «شاید پیام من را ندیده» فکر می‌کند و منتظر است و عصبانیت و خشم را تجربه می‌کند.
در مرحلۀ بعد، هنگامی که فرد در ذهن خود رابطه و آخرین مکالمه را برای پیدا کردن علائم هشداردهندۀ احتمالی بررسی می‌کند، ممکن است احساس افسردگی همراه با اعتمادبه‌نفس ضعیف در او ایجاد شود. طردشدگی اجتماعی همان قسمتی از مغز را فعّال می‌کند که درد فیزیکی نیز در آن نقطه حس می‌شود. درحقیقت، شما می‌توانید درد احساسی طردشدگی را با داروهای مسکّن آرام کنید. اما علاوه‌بر رابطۀ بیولوژیکی میان طردشدگی و درد، عوامل به‌خصوصی دربارۀ بی‌توجّهی وجود دارد که موجب پریشانی روانی می‌شود. ترک شدن ناگهانی هیچ فرصتی برای فکر کردن و داشتن واکنش مناسب به شما نمی‌دهد. این کار باعث شکل‌گیری یک سناریوسازی گنگ بی‌پایان می‌شود.
یکی از ناخوش‌آیندترین جنبه‌های بی‌توجّهی این است که نه‌تنها موجب زیر سؤال رفتن اعتبار رابطه‌‌ای که داشته‌اید می‌شود، بلکه خود شما را نیز زیر سؤال می‌برد و دائم از خود می‌پرسید: چرا وقوع چنین اتّفاقی را پیش‌بینی نکرده‌ام؟ چطور در توانایی تشخیص شخصیت او ضعیف بوده‌ام؟ چه کاری انجام داده‌ام که موجب چنین واکنشی شده؟ چگونه خودم را در برابر وقوع دوبارۀ چنین موقعیتی محافظت کنم؟ اینکه چنین سؤالاتی را از خودتان می‌پرسید نتیجۀ یک سیستم روان‌شناختی غریزی است؛ سیستمی که همیشه بررسی می‌کند فرد ازنظر اجتماعی در چه موقعیتی قرار دارد و اطّلاعاتی که از موقعیت اجتماعی خود به‌دست می‌آورد به‌طور مستقیم روی ارزشی که برای خودش قائل می‌شود و عزّت‌نفس او تأثیر می‌گذارد.
ترک کردن ناگهانی فرد بدترین نوع سکوت، به‌عنوان تنبیه در رابطۀ‌ عاطفی است. روشی که از نگاه بسیاری از متخصّصان سلامتِ روان نوعی از خشونت عاطفی (emotional cruelty) محسوب می‌شود. این کار باعث ضعیف شدن شما می‌شود و هیچ فرصتی به ‌شما نمی‌دهد که پاسخی برای سؤال‌هایتان پیدا کنید یا اطّلاعاتی به‌دست آورید که به‌ شما کمک کند این تجربۀ احساسی را از سر بگذرانید. ترک شدن ناگهانی باعث سرکوب شما می‌شود و اجازه نمی‌دهد که احساساتتان را بیان کنید و شنیده شوید، که هر دو آن‌ها نقش مهمّی در حفظ عزّت‌نفستان دارد.

 

گوستینگ به ترک کردن شخص و رفتن و باقی نگذاشتن هیچ اطّلاعاتی از خود در رابطه اشاره دارد. منشأ اولیۀ آن حتی عمل سادۀ ترک مهمانی یا جمعی بدون خبر دادن یا خداحافظی است.

چگونه با قطع ناگهانی رابطۀ عاطفی روبه‌رو شویم؟
اجتناب از مسیر آسان گوستینگ به نفع هر دو طرف خواهد بود. «مید» می‌گوید بهترین کاری که می‌توانید هنگام پایان دادن به رابطه‌ای انجام دهید، هرچند بلند یا کوتاه، این است که با شخص مقابل همان‌طور که دوست دارید با شما رفتار شود، رفتار کنید.
نکتۀ مهمّی که باید به‌ یاد داشته باشید این است که وقتی کسی شما را به‌طور ناگهانی ترک می‌کند، رفتار او، شما و یا ارزشتان برای دوست‌داشته‌شدن را زیر سؤال نمی‌برد. این رفتار فقط نشان می‌دهد که شخص مقابل جرئت مقابله با احساسات ناخوش‌آیند خودش یا شما را نداشته و درکی از تأثیر رفتارش روی طرف مقابل ندارد و یا بدتر از این، اهمّیتی برای شخص مقابلش قائل نیست. در هر صورت، آن‌ها پیام بسیار روشنی برای شما فرستاده‌اند: «این رابطه برای من ارزشمند نیست و به تداوم آن فکر نمی‌کردم» بنابراین کاملاً واضح است: «باید از این رابطه خارج شوید».

انرژی‌تان را روی کارهایی متمرکز کنید که خوشحالتان می‌کند. تنها کافی است که با نگاه مثبت به آینده، رو به جلو حرکت کنید
اگر در رابطه‌ای هستید که برای شما ارزشی قائل نیستند، تنها یک راه وجود دارد و آن ترک رابطه با آن فرد است. البته ممکن است فرد بهانۀ به‌ظاهر موجّهی برای این کار خود داشته باشد، اما باز هم باید از خود بپرسید که آیا ارزشش را دارد که یک فرصت دیگر به او بدهید یا برای درست شدن رابطۀ خود تلاش کنید.
در پایان گفتنی است که گاهی ـ البته فقط در موارد خاص ـ شاید نیاز به گوستینگ احساس شود. مثلاً اگر از طرف شخصی احساس تهدید یا ناراحتی شدید کنید، به او چیزی بدهکار نیستید. گاهی اوقات گوستینگ، اگر منطقی استفاده شود، می‌تواند یک راه سالم برای محافظت از خود باشد تا خود را از یک موقعیت بالقوّه بد دور کنید.

 

آشنايي با بيماري سرخك

گل‌گاوزبان در گیلان